Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie richt zich op mensen met een neurologisch letsel. Dit zijn letsels aan de hersenen, ruggenmerg, of het zenuwstelsel. Dit kan zowel aangeboren zijn als later ontstaan door bv. een ongeval, trauma, degeneratie, enz.

In onze behandelingen trachten we de gevolgen van deze aandoeningen te verminderen en u beter te laten functioneren in het dagelijkse leven. We geloven in een persoonlijke aanpak waarin u centraal staat. We vertrekken vanuit u hulpvraag, doelstellingen en interesses om het revalidatie traject vorm te geven.

 

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende aandoeningen:

 

Parkinson:

Parkinson is een chronische degeneratieve aandoening waarbij zenuwcellen in de zwarte stof van de hersenen langzaam afsterven. Patiënten ervaren een waaier van klachten zoals stijfheid en traagheid van bewegen, evenwichtsproblemen, houdingsproblemen en zelfs niet- motorische klachten zoals depressie, constipatie, enz.

Deze symptomen hebben een grote weerslag op het functioneren van de patiënt. Niet alleen naar zelfstandigheid, maar ook naar de omgeving toe. De kwaliteit van leven kan aanzienlijk verminderen. We trachten in onze behandeling de verschillende functionele problemen die de symptomen met zich mee brengen te verbeteren. Hiervoor gebruiken we een combinatie van oefentherapie en manuele therapie.

 

Multiple sclerose (MS):

MS is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hierbij ontstaan er ontstekingen die de isolatielaag rondom de zenuwen aantast. Dit kan gebeuren in de hersenen en het ruggenmerg. Hierdoor kan de zenuwfunctie sterk verminderen of zelfs uitvallen. Dit kan leiden tot een groot aantal klachten zoals: Krachtsverlies, gevoelsstoornissen, spierspasmen, oog problemen, blaas en darmproblemen, enz.

Afhankelijk van het ziekteverloop en de persoon proberen we in de therapie in te grijpen op de meest prominente klachten om zo de impact ervan op het dagelijks leven te verminderen. Daarnaast werken we in onze revalidatieprogramma’s op kracht en uithouding om verdere weerbaarheid op te bouwen.

 

Beroerte (CVA):

De term beroerte is een verzamelnaam voor aandoeningen (hersenbloeding, trombose,)  die de bloedvatvoorziening van een deel van de hersenen treffen. Hierdoor krijgen de hersenen te weinig zuurstof en voedingstoffen. De symptomen van een beroerte hangen af van welk hersengebied is aangedaan en hoe groot dat gebied is. Symptomen kunnen zijn: Verlammingsverschijnselen, taalproblemen, cognitieve problemen, gevoelsstoornissen, enz.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk revalidatie op te starten na een beroerte. De hersenen moeten gestimuleerd worden om nieuwe verbindingen te maken om zo verloren hersenfunctie te compenseren. Behandeling bestaat uit gerichte oefentherapie in combinatie met manuele technieken om functionaliteit te bevorderen.

 

hiervoor kan u terecht bij Ken & Anna – Lisa