Sportrevalidatie

Sportkinesitherapie richt zich op de preventie en behandeling van sportletsels. Hierbij trachten we niet alleen een snelle terugkeer naar sport te bevorderen, maar proberen we ook een rol te spelen in het voorkomen van letsels.

Om hiertoe te komen ligt een grondige analyse van beweging-, spier-, en houdingscontrole aan de basis. Dit gebeurt door een anamnese en gericht klinisch onderzoek waarbij ook aandacht wordt gegeven aan mogelijke risico factoren. Dit garandeert de focus op de sporter in zijn totaliteit in tegenstelling tot een meer symptomatische aanpak.